Archive for Czerwiec, 2015

Jak okazywać dziecku miłość? cz. 3 CZAS

Budowanie każdej wartościowej relacji wymaga czasu i okazywanie miłości we wszystkich pięciu językach będzie wymagało zaangażowania. Są ludzie, dla których zbiorniki emocjonalne zapełniają się proporcjonalnie do poświęconego im wysokiej jakości czasu. W miłości czas nie jest mierzony tylko godzinami czy latami. W okazywaniu miłości czas ma jeszcze inny wymiar: niepodzielną uwagą i zaangażowanie. Teoretycznie rodzina […]

Tags: , , , , ,

Jak okazywać dziecku miłość? cz.2 SŁOWA

Słowa bardzo silnie komunikują miłość. Dzięki nim można wyrazić czułość pochwałę i zachętę. Pozytywne wypowiedzi komunikują drugiej osobie: Troszczę się o ciebie. Budują w dziecku poczucie własnej wartości i dają mu poczucie bezpieczeństwa. Choć ich wymówienie trwa zaledwie chwilę, na długo zapadają w pamięć. Dziecko, które często słyszało słowa aprobaty, będzie czerpać z tego korzyści […]

Jak dziecku okazywać miłość? cz.1 DOTYK

Dotyk jest naturalnym elementem więzi dzieci z rodzicami, lecz nie tak częstym jakby się wydawało. Badania dowodzą że wielu rodziców dotyka dzieci tylko wtedy, kiedy jest to konieczne: kiedy je ubierają lub rozbierają, pomagają wsiąść do samochodu lub kładą do łóżka. Wydaje się że wielu rodziców nie jest świadomych tego, jak bardzo dziecko potrzebuje dotyku […]

Tags: , , , ,

Pięć języków miłości, sposób na budowanie relacji z dziećmi

Żeby dziecko mogło się poprawnie rozwijać jego podstawowe potrzeby emocjonalne muszą zostać zaspokojone.  Wśród nich najważniejsza jest potrzeba miłości, czułości oraz potrzeba przynależności i akceptacji. Odpowiedzialność za świadome budowanie relacji z dziećmi i zaspokajanie ich potrzeb emocjonalnych, czyli napełnianie zbiorników miłości, spoczywa na rodzicach, a nie dzieciach. W wychowaniu dzieci praktycznie wszystko opiera się na […]

Tags: , ,