Posts Tagged ‘relacje z dziećmi’

Pięć języków miłości, sposób na budowanie relacji z dziećmi

Żeby dziecko mogło się poprawnie rozwijać jego podstawowe potrzeby emocjonalne muszą zostać zaspokojone.  Wśród nich najważniejsza jest potrzeba miłości, czułości oraz potrzeba przynależności i akceptacji. Odpowiedzialność za świadome budowanie relacji z dziećmi i zaspokajanie ich potrzeb emocjonalnych, czyli napełnianie zbiorników miłości, spoczywa na rodzicach, a nie dzieciach. W wychowaniu dzieci praktycznie wszystko opiera się na […]

Tags: , ,