Opinia a fakt

Nagranie i znajdujący się pod nim wpis dotyczą tego samego tematu, jednak nie mają tej samej treści. Życie byłoby prawdopodobnie prostsze, gdybyśmy mieli umiejętność realizowania swoich dobrych postanowień. Niestety tak to nie działa. Nie wystarczy...

Bożena Burzyńska